Berichten uit de kranten en van Internet

Overschakeling naar digitale ether een feit

De omschakeling van analoge naar digitale tv afgelopen nacht is volgens KPN broadcast zeer succesvol, zonder grote tegenslagen verlopen. Om 1 uur 45 15 zenders in de lucht. Om 2 uur 15 zijn alle zenders gecontroleerd en ook bevonden en zijn de analoge zenders definitief afgesloten.

De analoge afschakeling is, voor wat betreft de grote zenders, gestart om 12 uur 15. Dit was een uur eerder dan gepland. Totaal zijn 26 analoge zenders uitgeschakeld, 12 voor 1 uur `s nachts, de overige kort daarna.

Er is nog een klein probleem met de teletekst van de regionale zenders. Hier wordt momenteel aan gewerkt.  In de komende dagen zal verder finetuning van de zenders plaatsvinden

Bron: geenbeeld.nl DVB-VT NOS-TT 217 di 12 dec 09:37:17 
  ,,l|h<,,h<,l4|,,th<,,h<,l4      
  ZENDER INFO              
  /-,,*-,,*% *%/,,'*-,,*% *%      
                     
 De analoge etheruitzendingen van   
 Nederland 1,2 en 3 zijn in de nacht   
 van 10 op 11 december gestopt.     
                     
 Vanaf heden is het tv-signaal van    
 Nederland 1,2 en 3 en de regionale   
 omroepen,die nu in de analoge ether   
 uitzenden,digitaal in de ether te    
 ontvangen.               
                     
 Meer informatie kunt u vinden op    
 www.signaalopdigitaal.nl        
                     
 Of u belt gratis met Postbus 51:    
 0800 8051.               
                     
                     
                     
 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 


KPN levert bestellingen uiterlijk vrijdag uit

Bij Geenbeeld. nl zijn vandaag veel klachten binnengekomen van consumenten die via KPN.com een set hebben besteld voor digitale ethertelevisie, maar nog steeds niets hebben ontvangen. KPN heeft bij Geenbeeld.nl aangegeven dat alle bestellingen die tot en met maandagochtend zijn binnengekomen bij KPN.com uiterlijk vrijdag worden geleverd

Bron: geenbeel.nl /11-12-2006


Afschakelen analoge tv niet zonder problemen

Uitgegeven: 11 december 2006 15:56

AMERSFOORT - Het afschakelen van de analoge televisie, in de nacht van zondag op maandag, heeft kijkers verspreid over het land problemen bezorgd. Bij de website www.geenbeeld.nl waren maandagmiddag rond half vier zo'n driehonderd meldingen binnengekomen.

Het alternatief, digitale televisie ontvangen via de ether, bleek niet goed te werken. In Winterswijk, Eindhoven, Doetinchem en Bennekom klaagden mensen dat helemaal geen ontvangst mogelijk was. Elders in Nederland bleek de kwaliteit niet optimaal. Mensen bleken niet genoeg te hebben aan de binnenhuisantenne, die de onderneming Digitenne levert bij de benodigde apparatuur.

Bron nu.nl


11 december: landelijke digitale ethertelevisie voor publieke omroep in de lucht

Nederland 1, 2, 3 en de regionale televisie omroepen worden in de nacht van 10 op 11 december via de digitale ether in heel Nederland vrij toegankelijk. Mensen die nog televisie kijken met een harkantenne of een spriet moeten voor die tijd zijn overgestapt op digitale ethertelevisie, de kabel, satelliet of op tv via internet. Via de campagne Signaal op digitaal zijn consumenten voorbereid op deze omschakeling.

Op de analoge televisie verschijnt deze week ieder uur een tekstbalk waarin staat dat de omschakeling gaat plaatsvinden. Beroepsgroepen die veel gebruiken maken van analoge televisie zoals kermisexploitanten en binnenvaartschippers zijn via hun eigen media benaderd. De ANWB is ingeschakeld om recreanten op de hoogte te stellen van de omschakeling. In verschillende dagbladen hebben advertenties gestaan om de omschakeling aan te kondigen. Uit een bereiksmeting onder een groep analoge kijkers is gebleken dat 90% van deze respondenten op de hoogte is.
 
Consumenten die onverhoopt maandag geen of slecht beeld hebben kunnen contact opnemen met Postbus 51 : 0800-8051. Ongeveer 74.000 Nederlandse huishoudens kijken thuis uitsluitend televisie via de analoge ether. Er zijn ook mensen die analoge ethertelevisie kijken in hun vakantiehuisje of op hun tweede toestel. In totaal gaat het om ongeveer 220.000 huishoudens.

Bron: http://www.signaalopdigitaal.nl


 
 DVB-VT NOS-TT 105 ma 11 dec 06:23:20 
 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
  Analoge TV-signaal uit de lucht   
                     
 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
 Vannacht is het analoge tv-signaal  
 van de publieke omroepen uit de ether  
 gehaald.Bijna 75.000 huishoudens keken 
 nog op die manier naar de publieke   
 omroep.Zij kunnen het signaal voortaan 
 met een digitale decoder ontvangen.   
                     
 Het digitale tv-signaal van de publieke 
 omroep is gratis.De commerciele zenders 
 zijn alleen te bekijken met een betaald 
 abonnement.               
                     
 Het analoge tv-signaal van de publieke 
 zenders is 55 jaar lang doorgegeven in 
 de ether.Het leidde tot een woud van  
 antennes.Het analoge signaal nam veel  
 ruimte in de ether in,dat gebruikt zal 
 worden voor nieuwe digitale diensten.  
 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Na vijftig jaar gaat de tv-antenne van het dak...


Al in 1999 werd bij de komst van kabeltelevisie een hele batterij klassieke harkantenns verwijderd van het dak van de Drachster Tjaardaflat (Foto: LC/Jan de Vries)

Een eenzame zonderling daargelaten, in zijn stuIpje op de hei, zal het niemand zijn ontgaan. Een landelijke campagne bereidde de televisiekijker met nog een ouderwetse dakantenne voor op wat onontkoombaar is: het ding ontvangt na maandag niks meer. Voor de meeste Nederlanders verandert er niets. Zij beschikten al over een andere mogelijkheid om de programm's te ontvangen.

Als alternatief voor het ethersignaal rukte in de jaren zeventig de kabel op. Vaak als nevenproductvan het gewestelijke of plaatselijke gas of elektriciteitsbedrijf. Het was een doorbraak, omdat voor het eerst ook buitenlandse zenders konden worden ontvangen. Deze luxe was tot dan voorbehouden aan de bewoners van grensstreken.

De opkomst van de commerciële zenders maakte de overstap op de kabel nog aantrekkelijker: een keur aan programma's vlekkeloos in de woonkamer. Zonder ruis wanneer, zoals vroeger, een herfststorm de antenne van de schoorsteen probeerde te rukken, of althans een kwartslag te draaien.

Op het platteland drong de kabeltv snel door, maar dan wel in de bewoonde wereld. Wie de pech had buiten plaats of dorp te wonen, bleef aangewezen op de dakantenne. Tot in de jaren tachtig de satellieten voer tv sigialen naar hun stationaire positie boven de evenaar werden geschoten.

Mondjesmaat rukten de schotels op in het buitengebied. De lelijke schijven, eerst. van staal en later van kunststof, waren aanvankelijk vooral populair in de grote steden. En dan vooral in de wijken met veel bewoners van Turkse en Marokkaanse komaf. Zij konden dankzij de satelliet de zenders uit hun thuisland ontvangen, met eigen taal en cultuur. Balkon aan balkon stonden de schotels op het zuiden gericht.

De kabelnetwerken werden intussen uitgebreid en fijn maziger vertakt. En vervolgens, te beginnen bij de belangrijke hoofdverbindingen, vervangen door glasvezelkabels. Met een veel hogere capaciteit en betrouwbaarheid. Het oprukken van internet, in oorsprong via de vaste en trage koperen telefoonlijn, werd krachtig versheid toen kabelaars via hun glasvezel ook verbinding met het wereldwijde web boden.

UIT BEELD

Langzaam raakte de dakantenne uit beeld. Twee jaar geleden introduceerde de KPN als alternatief voor hark, kabel en schotel het digitennesysteem. Vergelijkbaar met de mobiele telefonie, via een groot park van zendmasten met een beperkt bereik. Nadeel: het duurde twee jaar voor alle uithoeken van het land gedekt waren. Voordeel: het benodigde decoderkastje heeft genoeg aan een minimaal antennetje.

Met de mogelijkheid om ook via internet televisieprogramma's te bekijken, mits de verbinding en computer aan hoge eisen voldoen, heeft de consument aan de vooravond van 2007 keuze genoeg. Toch valt deze, vooral voor ouderekijkers, vaak lastig te maken.

De kabel is bekend. Deze biedt, zeker sinds het digitale pakket met meer zenders en een hoge kwaliteit fors in prijs is gedaald, het meest gekozen alternatief voor de ouwe, trouwe dakantenne of simpel sprietje op het draagbare tv toestel. De schotel biedt voor minder geld meer televisie en radio, maar het is zo'n gedoe: wie niet behoorlijk handig is, heeft een installateur nodig.

Digitenne valt te vergelijken met de kabel-tv, qua prijs en aanbod. De belangstelling voor dit pakket, zo leert een rondgang langs, elektronicazaken in het Friese buitengebied, is dan ook heel behoorlijk. Al wijzen de meeste verkopers wel op het nadeel ten opzichte van een satelliet schotel: daar komen haast dagelijks nieuwe en veelal gratis zenders bij. Bij het KPN-systeem blijft de kijker afhankelijk, net als bij tiet kabelbedrijf, van het door aanderen bepaalde aanbod.

Een groot voordeel voor alle kijkers, die in de afgelopen weken een besluit moesten nernen, is de huidige strijd tussen de kabelaars, internetproviders en telefoonbedrijven. Alle proberen zij zoveel mogelijk klanten met zoveel mogelijk producten zo lang mogelijk aan zich te binden. De combinatie van telefoon, internet en kabel-tv is nog nooit zo goedkoop geweest, met een commerciële tsunami van aanbiedingen, koopjes en kortingen.

Zoals veel huiseigenaren ook na hun omarming van de kabel-tv hun antenne nog jaren lang werkeloos op het dak lieten staan, zo zullen kleuters over een half tot heel decennium verbaasd aan hun ouders vragen wat dat stalen ding daar aan de schoorsteen van dat malle huisje doet, tijdens zondagse uitstapjes. En dan mag mama uitleggen dat je daar vroeger televisie mee kon kijken, met dat buizenstelsel. Ongeloof zal haar deel zijn.

Door: Wiebe Pennewaard / SNEON EN SNEIN /leeuwarder courant  9 december 2006
 


Antenne-tv vanaf zondagnacht alleen nog digitaal lees voor

Uitgegeven: 10 december 2006 08:03
Laatst gewijzigd: 10 december 2006 13:55

AMSTERDAM - Nederlanders die via een antenne naar de publieke zenders kijken, moeten vanaf zondagnacht een decoder gebruiken om televisie te kijken. Dan vindt de omschakeling van analoog naar digitaal plaats en is de antenne niet meer bruikbaar.

Ongeveer 74 duizend Nederlandse huishoudens ontvangen het signaal thuis uitsluitend via de ether. Er zijn ook mensen die met behulp van een antenne televisie kijken in hun vakantiehuisje of op hun tweede toestel. Ze hebben een zogenoemde harkantenne op het dak of een sprietantenne op het toestel. In totaal gaat het om 222 duizend mensen.

De publieke omroep verspreidt sinds 1951 programma's via een analoog signaal door de lucht. Nederland is het eerste land in Europa dat volledig overschakelt op digitale signalen. Met de omschakeling wordt elf miljoen euro per jaar bespaard op de kosten van analoge uitzendingen.

Bron: nu.nl


Digitale TV ontvangst niet overal gegarandeerd.

7 december 2006 - Door Jan Libbenga

KPN kan niet garanderen dat na dit weekend al meteen in heel Nederland een alternatief kan worden geboden voor analoge televisie. In de nacht van 10 op 11 december wordt weliswaar omgeschakeld van een analoog naar een digitaal ethersignaal, maar ontvangst van digitale ethertelevisie (beter bekend als Digitenne) zal niet in alle gevallen gegarandeerd kunnen worden, zeker niet met een raam- of binnenantenne.

Nederland is een van de eerste landen in de wereld waar analoge televisie op ‘zwart' gaat. De Nederlandse overheid hoopt zo 11 miljoen euro per jaar uit te sparen.

De vroege afschakeling is mogelijk doordat het gros van de Nederlanders kijkt via de kabel. Volgens de overkoepelende organisatie Vecai zijn er inmiddels zelfs al 1 miljoen abonnees van digitale tv, dus met decoder.

Zo'n 74.000 Nederlanders waren tot voor kort echter op analoge ontvangst aangewezen. Het totale aantal analoge is hoger: zo'n 220.000. Daartoe behoren ook mensen die zo nu en dan tv op de camping kijken.

Vanaf dit weekend zullen alle publieke zenders ongecodeerd (Free to Air) digitaal worden uitgezonden. Voor ontvangst van deze zenders is dus geen smartcard of abonnement nodig, zoals bij het standaardpakket van Digitenne. Ontvangst van de publieke en commerciële zenders buiten de Randstad is in veel gevallen echter alleen via dakantennes (rooftop-dekking) mogelijk. "Maar alleen als je een UHF antenne hebt en die zul je waarschijnlijk nog een kwartslag moeten draaien omdat het signaal verticaal gepolariseerd is," zegt een woordvoerder van Nozema, de beheerder van het zenderpark. Met een VHF antenne is geen digitale ontvangst mogelijk.

Voor volledige landelijke dekking met binnenantenne zijn vijftien nieuwe zendmasten nodig, naast de al bestaande 23 masten. Komend weekend zijn al twaalf extra zenders in gebruik, medio 2007 moeten dat er 21 zijn.

Analoge kijkers zijn hard op zoek naar alternatieven. In Groningen is volgens het Dagblad van het Noorden een run op satellietschotels ontstaan. Satelliet tv exploitant CanalDigitaal meldt "verhoogde interesse voor satellietontvangst".

De omschakeling heeft ook gevolgen voor de Amsterdamse stadszender AT5, die uit het zenderpakket van Digitenne verdwijnt. KPN wil de frequentie gebruiken voor regionale zenders. AT5 dreigt daardoor vijf procent van de kijkers te verliezen. Het station beraadt zich volgens Het Parool op stappen.

Bron: Emerce


Ontvangst Publieke Omroep buiten de Randstad op 11 december 2006

Met een dakantenne is digitale televisie in vrijwel geheel Nederland goed te ontvangen. Figuur 1 geeft hiervan een indruk. Binnen de contour is Publieke Omroep naar verwachting goed te ontvangen. Het gaat hier echter slechts om een globaal overzicht; lokale omstandigheden zijn van invloed op de ontvangst.

Figuur 1 Bereik Publieke Omroep na omschakeling op 11 december 2006

Omschakeling van analoge televisie naar digitale televisie

In de nacht van 10 op 11 december 2006 wordt het analoge ethersignaal om televisie te kijken uitgeschakeld en wordt dit omgeschakeld naar een digitaal ethersignaal in heel Nederland. Hiermee is Nederland het eerste Europese land dat een volledige omschakeling naar digitale televisiesignalen realiseert. De omschakeling heeft gevolgen voor mensen die het analoge televisiesignaal voor de publieke omroepen ontvangen via een dakantenne. Voor informatie over wat u moet doen om voorbereid te zijn op deze omschakeling kunt u kijken op de website http://www.signaalopdigitaal.nl.

Agentschap Telecom heeft ten behoeve van de omschakeling een tweetal vergunningen aangepast waarmee de aanbieders van digitale televisie (de Publieke Omroep en KPN/Digitenne) het digitale netwerk zullen uitrollen. Voor de Publieke Omroep geldt dat de omschakeling een verplichting betreft om in heel Nederland vanaf 11 december een digitaal signaal te verzorgen. Dat zal in eerste instantie gebeuren vanaf 15 bestaande zendlocaties. Dat betekent dat Nederland 1, Nederland 2, Nederland 3 en de regionale zenders met een dakantenne te ontvangen zijn.

Vanaf december 2006 tot het eind van 2007 zal het aantal zendlocaties van de Publieke Omroep toenemen. Zodra deze bekend zijn zult u hierover via de website van het agentschap worden geďnformeerd.

Naast de Publieke Omroep zal ook KPN/Digitenne vanaf 11 december digitale uitzendingen buiten de Randstad gaan verzorgen. Voor concrete informatie over de beschikbaarheid van het dienstenpakket van Digitenne verwijzen wij u naar  Digitenne aanbieding

Omdat de uitrol van het volledige netwerk voor digitale televisie afhankelijk is van coördinaties van het gebruik van frequentierechten met het buitenland zullen er in de komende jaren wijzigingen plaatsvinden in frequentie of opstelplaats. Ook in de Randstad zullen binnenkort frequenties gaan wijzigen. Deze wijzigingen zullen gedurende het gehele traject worden verwerkt in de gegevens op deze website.

Om u informatie te verschaffen over de kanaalindeling en de verschillende zendlocaties verwijzen wij u naar bijgevoegde links die gekoppeld zijn aan veel gestelde vragen.

• 1 Welke kanalen komen er waar in Nederland?
• 2 Welke zendmasten komen waar in Nederland?
• 3 Welk bereik hebben de zendmasten?
• 4 Hoe gaat bovenstaande situatie op een termijn van ongeveer een half tot één jaar veranderen?
• 5 Hoe en in welke gebieden moet de huidige antenne gedraaid en gericht (Horizontaal of Verticaal) worden?
• 6 Op termijn wordt alles Verticaal, op wat voor termijn brengen we publiek op de hoogte?

Antwoord 1:
In deze tabel kunt u lezen welke zenders er binnenkort door de Publieke Omroep dan wel door Digitenne in gebruik genomen zullen gaan worden.


Antwoord 2:
In deze tabel kunt u zien vanaf welke locaties de programma’s van respectievelijk de Publieke Omroep en Digitenne verzorgd zullen worden.


Antwoord 3:
In dit plaatje is te zien hoe de verzorgingsgebieden voor de Publieke Omroepen er uit zullen zien.

Antwoord 4:
Omdat de uitrol van het volledige netwerk voor digitale televisie afhankelijk is van coördinaties van het gebruik van frequentierechten door Nederland, met het buitenland zullen er in de komende jaren wijzigingen plaatsvinden in locatie of opstelplaats. Deze wijzigingen zullen gedurende het gehele traject worden verwerkt in de gegevens op deze website.

Antwoord 5:
In deze tabel kunt u zien welke vorm van polarisatie van toepassing isvoor welke locatie.

Antwoord 6:
Omschakeling naar verticale polarisatie gebeurt per zendlocatie en dit gebeurt per regio. Informatie over het tijdschema vindt u op de website van Digitenne.

Bron: http://www.agentschap-telecom.nl/


Analoge TV vanaf zondagnacht uit de ether [Update]

Nederlanders die via een dakantenne naar de publieke zenders kijken, moeten vanaf zondagnacht een decoder gebruiken om televisie te kijken. Dan vindt de omschakeling van analoog naar digitaal plaats en zal men voortaan via een digitale decoder tv moeten kijken. Televisie signalen ontvangen met de analoge tuner in het TV-toestel is niet meer mogelijk.

Ongeveer 74 duizend Nederlandse huishoudens ontvangen het signaal thuis uitsluitend via de ether. Er zijn ook mensen die met behulp van een losse antenne televisie kijken in hun vakantiehuisje of op hun tweede toestel. Ze hebben een zogenoemde harkantenne op het dak of een sprietantenne op het 2e toestel. In totaal gaat het om 222.000 mensen. Kijkers die vanaf maandag geen beeld meer hebben kunnen op de website Geenbeeld.nl kijken voor meer informatie. Radio.NL zal de mogelijkheden ook nog op een rijtje zetten.

De publieke omroep verspreidde sinds 1951 programma's via een analoog signaal door de lucht. Nederland is het eerste land in Europa dat volledig overschakelt op digitale signalen. Met de omschakeling wordt elf miljoen euro per jaar bespaard op de kosten van analoge uitzendingen.

Campagne overheid
Overigens wordt in de campagnes van de overheid veelvuldig gemeldt dat “kijken via een analoge antenne” niet meer kan. Dit is niet geheel juist, de ethersignalen worden digitaal maar kunnen en moeten soms, vooral in grensregio’s, nog ontvangen worden met de diezelfde dakantenne of sprietantenne. [Radio.NL/Novum/JHV]

 • Geenbeeld.nl
 • Bron Radio.nl


  REPORTAGE # ANALOOG TV-SIGNAAL UIT DE LUCHT

  KPN schreeuwt boodschap van televisietoren


  De schaduw van de zendmast valt over Hoogersmilde

  Probleemloos zoeft de kleine lift in de zendmast van Hoogersmilde omhoog.De reis gaat naar de negentiende etage.Daarna is het traplopen geblazen want hoger gaat het technisch hulpmiddel niet. We moeten op de bovenste verdieping van het betonnen gedeelte van de mast zijn. KPN houdt daar voor de verzamelde pers een bijeenkomst over de overschakeling van analoge op digitale ethetelevisie. Die verandering gebeuert in de nacht van 10 op 11 december. Het is maar dat u het weet.

  Door Dirk Minkes  / Dagblad van het Noorden / regio editie / november 2006

  HOOGERSMILDE: Via een stalen wenteltrap arriveert het clubje journalisten op de negentiende etage van de zendmast van Hoogersmilde. Daar geeft KPN een persconferentie over het einde van het analoge televisietijd­perk. We zitten ruim honderd meter boven het maaiveld. De zon schijnt door de ramen. Het uitzicht is schitterend. Hoogersmilde heeft iets van een smurfendorp en de auto's op de N381. lijken net rijdende Dinky-Toys.

  De contouren van Drachten zijn die ochtend nog net te zien. Die van Groningen niet. Daar is het wat te heiig voor. Als het zicht heel goed is, kun je volgens zendertechnicus Henk Trox de Martinitoren zien. Anders blijft het bij het markante gebouw van de Gasunie.Maar dat we de Waddenzee en de waddeneilanden vanaf hier kunnen zien, is echt een fabeltje.

  De politie in Assen kan in. elk geval tevreden zijn. De in aanbouw zijnde torenflat voor de Drentse dienders aan de snelweg A28 is duidelijk te zien. De provinciehoofdstad heeft eindelijk een baken.

  Hoewel het nagenoeg windstil, zie je de ruim 200 meter hoge antennemast, die op een soort kogelgewricht op de betonnen mast rust, toch een beetje heen en weer bewegen. Stalen tuidraden moeten ervoor zorgen dat het gevaarte op z'n PIaats blijft. Met windkracht acht, zo weet de technicus te vertellen, gaat ook het betonnen gedeelte meebewegen. Het is wel gebeurd dat gasten die in de mast op excursie waren bij harde wind misselijk werden.

  Maar tijdens de persconferentie van KPN werd, mede door de gunstige weersomstandigheden,niemand ziek. Regiodirecteur Noord, Hein Visser, spreekt van een nieuwe mijlpaal in de vaderlandse omroepgeschiedenis.

  Nederland staat volgens hem aan de vooravond van een historisch moment: het analoge televisiesignaal gaat op 11 december na 55 iaar de ether uit. Daar voor in de plaats komt digitale ethertelevisie. Straks kan iedereen met een laptopje en een decoder overal in Nederland televisiekijken. Makkelijk voor op de camping of op de boot. Het is een grote stap voorwaarts voor televisiekijkend Nederland. En KPN heeft prima aanbiedingen, was de boodschap die Visser maar al te graag van de toren wilde schreeuwen.
   

  Wat gaat er veranderen?

  HOOGERSMILDE: In de Randstad bestaat al digitale ethertelevisie en -radio. De rest van Nederland is op 11 december aan de beurt voor de omschakeling van analoge naar digitale ether televisie. KPN heeft binnen een half jaar een heel netwerk opgebouwd. Voor degene dič via een sthotelantenne of de kabel televisie kijkt, verandert er niets. Wel voor mensen met een dakantenne.

  In verreweg de meeste gevallen kunnen die volgens KPN-woordvoerder Bram Oudshoorn hun oude televisieantenne blijven gebruiken. Wel zullčn ze een decoder moetčn aanschaffen om de publieke omroepen Nederland 1,2 en 3 en hun regionale omroep te kunnen ontvangen.

  KPN wil het netwerk in Nederland nog verfijnen, zodat de ontvangst nog beter wordt. In Leeuwarden en Groningen komen om die reden steunzenders. In de loop van volgend jaar wil KPN het zenderaanbod met commerciele tvzenders als RTL en SBS6 uitbreiden. Daar moet dan wel voor worden betaald. KPN wil de commerciele tv zenders in een apart pakket aanbieden (DvhN)

  voor meer informatie: http://www.digitenne.nl/

   

  foto's uit het dagblad van het Noorden / regio editie 11/2006


  Campagne Signaal op digitaal (radio)

  Mannenstem

  Hier volgt een bericht voor iedereen die via een antenne televisie kijkt.

  Kijkt u televisie via een antenne op uw dak of een sprietantenne op uw televisietoestel, let dan op: Met zo’n antenne ontvangt u een analoog televisiesignaal.

  Dat signaal wordt vanaf 11 december vervangen door een digitaal signaal. Als u geen actie onderneemt kunt u vanaf dat moment via uw oude antenne geen televisie meer kijken.

  Kies daarom voor 11 december een andere manier van televisieontvangst. U kunt kiezen uit verschillende alternatieven.

  Meer informatie op Postbus 51.nl of bel 0800 80 51

  Radio Signaal op digitaal

  bron: http://www.signaalopdigitaal.nl/


  2001 - 2006

  Bron: www.radio-tv-nederland.nl