Radio en TV zenders in Nederland

Nieuwsberichten

01-04-2003
Vergelijkende toets commerciŽle radiofrequenties van start

In totaal hebben 61 aanvragers aanvragen voor een commerciŽle radiofrequentie ingediend bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Voor landelijke geclausuleerde FM hebben 14 aanvragers en voor landelijke ongeclausuleerde FM hebben 7 aanvragers zich gemeld. Voor de middengolf bestaat bij 9 aanvragers belangstelling. Meerdere van deze aanvragers hebben belangstelling getoond voor zowel landelijk FM geclausuleerd als ongeclausuleerd. Ook is een aantal van hen geÔnteresseerd in de middengolf. Voor niet-landelijke FM hebben zich 40 aanvragers aangediend.

Vrijdag sloot de termijn voor het indienen van een aanvraag voor commerciŽle radiofrequenties. Een onafhankelijke adviescommissie voert de beoordeling van de vergunningaanvragen uit. Deze commissie brengt uiterlijk op 23 mei 2003 een advies uit aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Deze zal vervolgens, na beoordeling van het advies, een voordracht doen aan de staatssecretaris van Economische Zaken die uiteindelijk de vergunningen verleent.

Beschikbare frequenties
In totaal zijn er 47 kavels beschikbaar, waarvan 9 voor landelijke FM, 26 kavels voor niet-landelijke FM en 12 kavels voor de middengolf.

Voor 5 van de 9 kavels voor landelijke FM worden minimumeisen gesteld met betrekking tot het programmatische aanbod. Deze geclausuleerde kavels zijn verdeeld in een kavel bestemd voor nieuws, een kavel voor Nederlandstalige muziek, een kavel voor klassieke en/of jazz muziek, een kavel voor recente bijzondere muziek en een kavel voor niet-recente bijzondere muziek. Voor de andere 4 kavels voor landelijke FM gelden dit soort programmatische voorschriften niet. Dit zijn de ongeclausuleerde kavels. Verder zijn aan de kavels voor niet-landelijke FM programmatische minimumeisen verbonden die zich op de desbetreffende regio richten.

Aanvragen
Gegadigden voor landelijke FM mogen maximaal ťťn geclausuleerde en ťťn ongeclausuleerde vergunning verwerven. Een aanvraag voor een landelijke kavel kan tevens worden gecombineerd met ťťn of meer kavels voor de middengolf. Het is echter niet toegestaan een aanvraag in te dienen voor zowel een kavel voor landelijke FM als voor niet-landelijke FM.

De 26 kavels voor niet-landelijke commerciŽle radio zijn bestemd voor programma's die zich richten op de desbetreffende regio. Een aanvraag voor niet-landelijke FM kan tevens betrekking hebben op ťťn of meer kavels voor de middengolf.

Vergelijkende toets
Aanvragers voor een kavel voor ongeclausuleerde landelijke FM moesten een bedrijfsplan inleveren. Dat bedrijfsplan wordt onder meer getoetst op financiŽle haalbaarheid. Aanvragers voor een kavel voor geclausuleerde landelijke FM moesten daarnaast een plan met hun programmatische voornemens indienen. Deze aanvragers kunnen zich van elkaar onderscheiden door een ruimere invulling aan de minimumeisen voor programmering te geven. Ook bij niet-landelijke FM wordt op de financiŽle haalbaarheid van de bedrijfsplannen en op de programmatische voornemens van de aanvragers getoetst. Bij middengolf wordt een enigszins vergelijkbare systematiek gehanteerd. Aanvragers die niet voldoen aan de minimumeisen vallen af.

De adviescommissie hanteert een scoresystematiek met plussen en nullen. Aan de hand hiervan wordt bepaald welke aanvrager voor een kavel de hoogste score heeft behaald. Als meerdere aanvragers voor dezelfde kavel op deze hoogste score uitkomen, bepaalt de hoogte van het financieel bod wie als eerste eindigt.

De commissie die de vergelijkende toets uitvoert bestaat uit de heer prof. mr H. Franken, hoogleraar informatierecht te Leiden, mevrouw mr. F.G. van Diepen-Oost, onder andere voormalig lid van gedeputeerde staten in Noord-Holland en de heer prof. mr. P.F. van der Heijden, rector magnificus aan de universiteit van Amsterdam. Zij worden ondersteund door een eigen secretariaat.

Bron Radio.nl

Terug naar startpagina