Radio en TV zenders in Nederland

Nieuwsberichten

19-06-2003
Nieuwe ronde frequentie verdeling

Er komt een extra ronde voor de vervolguitgifte van enkele resterende radiofrequenties. Dat schrijven minister Brinkhorst van Economische Zaken en staatssecretaris
Van der Laan van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer

In de nieuwe ronde worden een landelijk FM frequentiekavel, drie niet-landelijke FM kavels en drie AM kavels verdeeld. Radiozenders die eerder zijn afgevallen
kunnen een frequentie bemachtigen, maar ook partijen die eerder geen aanvraag hebben ingediend kunnen meedoen. Verdeling vindt plaats volgens dezelfde
systematiek die in de eerste ronde is gehanteerd.

Het landelijke FM kavel is geclausuleerd. Partijen moeten bij verwerving daarvan overwegend klassieke of jazzmuziek uitzenden. In de eerste ronde bleek de
interesse daarvoor gering te zijn. De enige aanvrager die belangstelling had was Sky Radio. Sky had echter tevens de geclausuleerde kavel voor niet-recente
muziek aangevraagd. Overeenkomstig de systematiek van de vergelijkende toets moest Sky Radio in dat geval aangeven naar welke kavel de hoogste voorkeur
uitging. Deze bleek uit te gaan naar het kavel voor niet-recente muziek. Inmiddels hebben diverse partijen hun belangstelling voor dit geclausuleerde kavel
kenbaar gemaakt. Het kabinet streeft ernaar de verdeling in het najaar af te ronden.

 [EZ/Radio.nl]

Terug naar startpagina