Radio en TV zenders in Nederland

Nieuwsberichten

17-06-2003
Omrop moet terug naar Jirnsum en 88,6'.

Leeuwarden,

Het provinciebestuur moet er bij het ministerie van Economische Zaken (EZ) op aandringen dat Omrop Fryslân (OF) weer wordt uitgezonden via de zendmast bij
Jirnsum. Dat schrijven de CDA-statenleden G. Benedictus en F. Kuipers in schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten. Eind vorig jaar veranderde
Omrop Fryslân van frequentie (92.2 in plaats van 88.6), en sindsdien werd het signaal van de Friese omroep uitgezonden via de zendmast in Smilde.
Direct kwamen er klachten  over de ontvangst in noordwest Fryslân.

De omroep heeft daarover geklaagd bij het verantwoordelijke ministerie, EZ, maar staatssecretaris Wijn antwoordde dat het
probleem veroorzaakt wordt door slechte radio toestellen. Om deze ongefundeerde stelling te ontkrachten, liet OF vervolgens een onafhankelijk en deskundig ontvangstonderzoek uitvoeren op 250 plaatsen in de provincie.

De CDA-statenleden vinden dat niet OF of de provincie Fryslân, maar het ministerie EZ de kosten van het onderzoek moet betalen. En omdat de metingen lijken uit
te wijzen dat de slechte ontvangst veroorzaakt wordt door de nieuwe frequentie en de 'verhuizing' naar Smilde, vinden de CDA'ers dat Omrop Fryslân terug moet
naar z'n oude stek: frequentie 88.6, uitgezonden vanuit Jirnsum. GS zouden daarvoor samen met de Omrop moeten pleiten bij EZ.

Bron Friesch dagblad:

Terug naar startpagina