Radio en TV zenders in Nederland

Nieuwsberichten

14-05-2003
Voorzieningenrechter: verdeling etherfrequenties commerciŽle radio kan doorgaan

Eind 2002 en begin 2003 hebben de staatssecretarissen van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een aantal besluiten genomen en regelingen vastgesteld in verband met de verdeling van de etherfrequenties voor de landelijke en niet-landelijke commerciŽle radio-omroep. Op grond van deze besluiten en regelingen hebben landelijke en niet-landelijke commerciŽle radio-omroepen van 28 februari tot 28 maart 2003 aanvragen kunnen indienen voor vergunningen voor het gebruik van frequentieruimte. In de maanden april en mei 2003 wordt door middel van een vergelijkende toets bepaald aan welke radio-omroepen een vergunning zal worden verleend.
Een aantal landelijke en niet-landelijke commerciŽle radio-omroepen was het niet eens met deze besluiten en regelingen. Zij hebben daarom bezwaar gemaakt bij de staatssecretarissen en aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam gevraagd de besluiten en regelingen te schorsen of andere voorlopige maatregelen te nemen.
Bij uitspraak van 13 mei 2003 zijn de verzoeken om voorlopige voorziening afgewezen. Dit betekent dat de staatssecretarissen door kunnen gaan met de verdeling van de etherfrequenties. De staatssecretaris van Economische Zaken zal de vergunningen, die met ingang van 1 juni 2003 zullen gaan gelden voor een periode van 8 jaar en drie maanden, naar verwachting eind deze maand verlenen.

Bron: Rechtbank Rotterdam

Terug naar startpagina