Radio en TV zenders in Nederland

Nieuwsberichten


13-08-2003
Vervolg verdeling frequenties commerciŽle radio-omroep 2003

De procedure voor het verlenen van vergunningen voor het gebruik van de kavels A8, B2, B11, B26, C7, C10 en C11 start op vrijdag 15 augustus 2003.
Dat is in Staatscourant van 8 augustus (nr. 151) bekendgemaakt. In dezelfde Staatscourant zijn tevens ťťn nieuwe en twee gewijzigde regelingen
gepubliceerd met betrekking tot de vergelijkende toets voor de uitgifte van deze eerder onverdeeld gebleven radiofrequenties voor commerciŽle radio-omroep.

Vanaf vrijdag 15 augustus, 09.00 uur, is het aanvraagdocument beschikbaar voor degene die in aanmerking wenst te komen voor een vergunning.
Het verzoek tot beschikbaarstelling van het aanvraagdocument wordt gedaan per brief. U vermeldt hierin zowel uw post- als bezorgadres, uw telefoonnummer,
de naam van een contactpersoon en, indien u over een fax beschikt, uw faxnummer. Voor de beschikbaarstelling van het aanvraagdocument is een bedrag
verschuldigd van Ä 175,-. Het aanvraagdocument kan worden afgehaald of per aangetekende brief worden opgevraagd. In het eerste geval betaalt u het
verschuldigde bedrag contant. In het tweede geval wordt het bedrag voldaan door middel van overboeking naar bankrekeningnummer 22.81.75.720 
t.n.v. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn derdengelden notariaat, inzake procedure vergelijkende toets radiofrequenties.

Ministerie van Economische Zaken

Terug naar startpagina