Radio en TV zenders in Nederland

Nieuwsberichten

26-03-2003
Milieuvergunningen Zero Base in gevaar

Een groot deel van de milieuvergunningen die nodig zijn voor Zero Base komt waarschijnlijk niet voor 1 juni in orde. Dit blijkt uit een steekproef van Radio.nl.

Deze site heeft een aantal gemeenten benaderd met het verzoek om informatie over de stand van zaken van de milieuvergunningen. Voor een groot deel van de zendmasten moeten nieuwe vergunningen worden aangevraagd. Aangezien van deze zendmasten het totale uitgestraalde vermogen omhoog gaat, voldoen de oude milieuvergunningen niet meer. Indien de milieuvergunningen niet op tijd rond zijn, kan dat grote gevolgen hebben voor de implementatie van Zero Base en dus de bruikbaarheid van de door radiostations verkregen etherfrequenties.

De nieuwe milieuvergunningen stuiten echter op groot verzet. Van de benaderde gemeenten kon uitsluitend Lelystad aangeven dat de milieuvergunning in orde was. Van andere gemeenten, waaronder Roermond, IJsselstein (Gerbrandytoren) en Smilde, is de vergunning nog niet rond. Alle drie de vergunningen zitten nu in de bezwaarprocedure of belanden er binnenkort in. Zowel IJsselstein als Roermond verwachten bezwaren. De zendmast in Roermond staat midden in een woonwijk en heeft al eens eerder klachten opgeleverd. De situatie in IJsselstein is berucht vanwege de AM-zendmasten die op het grondgebied van Lopik staan en de woonwijk Zenderpark. De gemeente IJsselstein geeft aan een ‘uniforme klachtenprocedure’ te willen voor de omwonenden, zodat zij hun klachten op een centrale plek neer kunnen leggen. Volgens de gemeente moeten omwonenden hun klachten nu nog op verschillende plaatsen deponeren. Daarnaast heeft de gemeente vorig jaar een informatieavond gehouden voor omwonenden. Hierbij zijn experts aan het woord gekomen. Hiermee zijn echter niet alle bezwaren van de omwonenden weggenomen.

Ook in Tjerkgaast en Hulsberg zijn er problemen. De woordvoerder van Tjerkgaast gaf aan: ”Het ligt hier nogal gevoelig meneer”. In Hulsberg zijn de problemen vergelijkbaar met de situatie in Roermond, zij het dat er in Hulsberg ook AM-zenders staan.

Indien er bezwaren tegen milieuvergunningen worden ingediend, kan dit het gehele proces sterk vertragen. Aangezien ook de belangrijkste zendmasten van Nederland in het geding zijn, kan dit tot grote implementatieproblemen leiden. Niet alle FM-zenders zullen aan kunnen, of op vol vermogen kunnen draaien. Aangezien de publieke omroepen altijd 100 procent bereik moeten hebben in hun eigen dekkingsgebied, zullen zij naar alle waarschijnlijkheid voorrang krijgen en zullen de zenders van de publieke omroep gewoon op het toegestane vermogen uitzenden. Dit heeft tot gevolg dat er minder ruimte overblijft voor commercieel vermogen, waarmee de commerciële zenders op een gedeelte van het vermogen moeten gaan uitzenden. Dit heeft grote reducties in bereik tot gevolg.

De overheid heeft beide zenderoperators Nozema en Broadcast Partners inmiddels voor de rechter gesleept. Staatssecretaris Wijn van Economische Zaken houdt de beide operators verantwoordelijk voor eventuele vertragingen in het implementatietraject als gevolg van ontbrekende milieuvergunningen. Overigens hebben de operators in het verleden bij de overheid aangegeven dat de implementatie op grote problemen zou kunnen stuitten.

Nozema verwacht, aldus een persbericht van enige weken terug, dat alle vergunningen uiterlijk 1 september verleend zullen zijn. [MvD/EvA]

 

Bron http://www.radio.nl/home/medianieuws/001.zero_base/zerobase_nieuws/default.asp?readid=14018

 

Terug naar startpagina