Radio en TV zenders in Nederland

Nieuwsberichten

06-09-2003
Boete dreigt voor KPN bij overlast televisietoren

HILVERSUM - KPN Telecom hangt een oplopende boete boven het hoofd voor elke keer dat de geluidhinder van de zendtoren aan de Witte Kruislaan boven
het maximale niveau uitkomt.

Omwonenden klagen al ruim twee jaar over continue 'stofzuigerachtige geluiden', piep- en bromtonen. Drie maanden geleden constateerde de gemeente dat
de geluidsnormen met vijf decibel werden overschreden. KPN Telecom erkende daarop dat de 196 meter hoge zendtoren teveel lawaai produceerde. Het bedrijf
stelde dat dit te wijten was aan de extra apparatuur, die in verband met de herindeling van de FM-frequenties op de toren was geplaatst.
Boosdoener was met name de bijbehorende koelapparatuur.

In een bijeenkomst met de omwonenden, een maand later, beloofde KPN zijn leven te zullen beteren. Diverse maatregelen zouden intussen het geluidsniveau
al naar de wettelijke norm van 35 decibel hebben teruggebracht. Als bewijs werd een eigen geluidsmeting op tafel gelegd.

Uit metingen die de gemeente eind juli, begin augustus heeft gehouden, blijkt evenwel dat de geluidsnorm in de nachtelijke uren nog steeds wordt overschreden.
KPN stelt dat dit veroorzaakt wordt door de extreme weersomstandigheden en instellingsfouten van de apparatuur.

De gemeente heeft toch besloten om, als stok achter de deur, een dwangsom op te leggen. KPN heeft nog tot 1 oktober de tijd om ervoor te zorgen dat de
geluidsoverlast onder alle omstandigheden beneden het toegestane niveau blijft. Zo niet, dan wordt een boete van vierduizend euro opgelegd, die bij elke nieuwe
overtreding wordt verdubbeld.


Eddie de Paepe

September 2003 Gooieneemlander.nl/

Terug naar startpagina